HVCAPACITOR
Kondensatory ceramiczne dzielą się na 2 klasy, jak je odróżnić?

Klasa ? kondensator ceramiczny, który kiedyś był nazywany kondensatorem ceramicznym wysokiej częstotliwości, jest kondensatorem wykonanym z dielektryka ceramicznego o niskiej stratności dielektrycznej, wysokiej rezystancji izolacji i liniowej zmianie stałej dielektrycznej z temperaturą. Szczególnie nadaje się do obwodów rezonansowych i innych obwodów wymagających niskich strat i stabilnej pojemności lub do kompensacji temperaturowej. Takie...

Takie jak: kapturek do drzwi

 

Wysokonapięciowy kondensator ceramiczny w kształcie klamki

Kondensator ceramiczny klasy ? (kondensator ceramiczny klasy ?) był kiedyś nazywany kondensatorem ceramicznym o niskiej częstotliwości (kondensator cermiczny o niskiej częstotliwości), co odnosi się do kondensatora z ferroelektryczną ceramiką jako dielektryk, więc jest również nazywany ferroelektrycznym kondensatorem ceramicznym. Pojemność właściwa tych kondensatorów jest duża, pojemność zmienia się nieliniowo z temperaturą, a straty są duże, więc są często używane w urządzeniach elektronicznych do obejścia, sprzężenia lub innych obwodów, które nie wymagają wysokich strat i stabilności pojemności.

Takie jak: Stosy kondensatorów, dyskowy kondensator ceramiczny

stack capcaitor01
2021 12 21 133910