Czym są kondensatory ceramiczne? Wystarczy przeczytać ten wpis.

Kondensatory ceramiczne, które biorą ceramiczne jako surowiec. Takie jak wysokie i niskie dielektryczne stałe kondensatory, wysokie i niskie napięcie kondensatorów. Kondensatory ceramiczne są komponenty elektroniczne wykorzystywane do przechowywania ładunków elektrycznych. Są one wykonane przez wytłaczanie wysokiej stałej dielektrycznej kondensatora ceramicznego tytanianu baru, a następnie zrobić tlenek tytanu w okrągłe rury, dyski lub płyty, i powłoki...

Kondensator ceramiczny wysokiego napięcia o tej samej specyfikacji, dlaczego ceny różnych materiałów są tak różne?

Dlaczego kondensatory wysokiego napięcia o tej samej specyfikacji różnią się ceną o około 10 razy z powodu różnych materiałów? Klient powiedział mi, że cytat dostawcy dla tego kondensatora ceramicznego wysokiego napięcia wynosi 3,8 juana. Ale to, co zacytowałeś, to kondensator wysokiego napięcia wykonany z materiału N4700, cena wynosi 42 juany, dlaczego?

|

Dlaczego po pracy przez pewien czas pojemność kondensatorów wysokiego napięcia maleje?

Po pierwsze, na przykład ceramika N4700, której używamy, dryf temperaturowy wynosi około 20%, i jest to temperatura ujemna, to znaczy, że im niższa temperatura, tym większa pojemność, przeciwnie, im wyższy wzrost temperatury, tym mniejsza pojemność. W środowisku wysokiej częstotliwości i wysokiego napięcia, pojemność...

Co to jest kondensator wysokiej częstotliwości i wysokiego napięcia?

Kondensatory wysokiej częstotliwości odnoszą się do kondensatorów wysokiego napięcia, które mogą pracować w środowiskach o wysokiej częstotliwości powyżej 1KHZ lub do długotrwałej pracy w środowiskach o częstotliwości impulsowej. Zazwyczaj istnieją dwa rodzaje kondensatorów wysokiej częstotliwości: jeden to kondensatory wysokiej częstotliwości, głównie obwody wysokiej częstotliwości reprezentowane przez badania nieniszczące, maszyny rentgenowskie, maszyny CT, a ogólna częstotliwość wynosi od 20KHZ do 200KHZ. ...

Jakie są najczęściej spotykane kondensatory?

  Po pierwsze: kondensatory ceramiczneKondensatory ceramiczne są wykonane przez wytłaczanie wysokiej stałej dielektrycznej kondensatora ceramicznego (tytanian baru tlenek tytanu) do rury, płytki lub dysku jako medium, i platerowanie srebra na ceramice jako elektrodzie metodą spiekania. Dzieli się na porcelanę wysokiej częstotliwości i porcelanę niskiej częstotliwości.Kondensatory ceramiczne wysokiej częstotliwości nadają się do obwodów wysokiej częstotliwości....

Uwaga na zastosowanie wysokonapięciowych kondensatorów ceramicznych

Po pierwsze: napięcie roboczeW przypadku stosowania kondensatorów o napięciu znamionowym DC w obwodach AC lub obwodach z prądem tętniącym, należy pamiętać o utrzymaniu wartości Vp-p przyłożonego napięcia lub wartości Vo-p z uwzględnieniem napięcia biasu DC w zakresie napięcia znamionowego.Jeśli do obwodu zostanie przyłożone napięcie, może zostać wygenerowane chwilowe nieprawidłowe napięcie z powodu rezonansu....

Rola kondensatorów ceramicznych

Wprowadzenie do roli kondensatorów ceramicznych1. Funkcja filtrowania: W obwodzie zasilania obwód prostownika zamienia AC na pulsujące DC, a kondensator elektrolityczny o większej pojemności jest podłączony po obwodzie prostownika, wykorzystując jego charakterystykę ładowania i rozładowania,Wyprostowane pulsujące napięcie DC staje się względnie stabilnym napięciem DC.W praktyce, aby zapobiec...