HVCAPACITOR
Co to jest kondensator wysokiej częstotliwości i wysokiego napięcia?
Kondensatory wysokiej częstotliwości odnoszą się do kondensatorów wysokiego napięcia, które mogą pracować w środowiskach o wysokiej częstotliwości powyżej 1KHZ lub do długotrwałej pracy w środowiskach o częstotliwości impulsowej.
 
Zazwyczaj istnieją dwa rodzaje kondensatorów wysokiej częstotliwości: jeden to kondensatory wysokiej częstotliwości, głównie obwody wysokiej częstotliwości reprezentowane przez badania nieniszczące, maszyny rentgenowskie, maszyny CT, a ogólna częstotliwość wynosi od 20KHZ do 200KHZ. 
 
Drugi to kondensator impulsowy, ogólnie PC medium, SF medium, N4700 medium. Wśród nich, PC medium kondensator ma najdłuższą żywotność impulsu, a następnie SF, N4700 medium jest stosunkowo słabe. Ten sam kondensator 50KV2000PF, jeśli Życie impulsowe w powietrzu przy napięciu 30KV, po teście starzenia, życie impulsowe kondensatora PC przekracza 3 miliony razy, życie impulsowe SF wynosi około 1 miliona razy, a kondensator wysokiego napięcia medium N4700 ma życie około 50 000 razy.